+90 (312) 641 32 52gemak@gemak.com.tr

Düşey Film Tipi Evaporatörler’ de Yenilikçi AR-GE Çalışmaları

Ana Sayfa » Bizden Haberler » Düşey Film Tipi Evaporatörler’ de Yenilikçi AR-GE Çalışmaları

Gıda maddeleri içerisindeki kuru madde oranının artırılarak konsantre ürün elde edilme işlemi gıda sanayisinde etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu işlemden özellikle sütün, peynir altı suyunun, meyve sularının vb. gıda maddelerinin konsantre edilmesinde yararlanılmaktadır. Kuru madde artırımı için evaporatör adı verilen sistemler kullanılmaktadır. Çeşitli çalışma prensiplerinde sistemler mevcut olup, sanayide bu ekipmanlar evaporasyon işlemleri için kullanılmaktadır. Bilinen en etkili evaporatör tipleri; plakalı ve düşey film tipi sistemlerdir. Plakalı tip evaporatörler daha çok 7500 kg/saat’ten az kapasite ile çalışan tesisler için uygun olup daha yüksek kapasiteli tesislerde kullanılması verimli olmamaktadır. Düşey film tipi evaporatörler ise yüksek kapasitelerde verimli çalışma imkanı sunan sistemlerdir. Bu doğrultuda proje kapsamında sürekli çalışabilecek düşey film tipi evaporatör geliştirilmesine karar verilmiş ve muadil sistemlerin eksik yanlarını giderici Ar-Ge çalışmaları başlatılmıştır. Geliştirilecek düşey film tipi evaporatör sistemi ile özellikle yüksek kapasitede üretim yapan tesislerin etkili bir şekilde kullanabileceği yüksek verimli, sürekli çalışan ve enerji tasarrufu yapabilen bir sistem tasarımı yapılacak ve prototip imalatı tamamlanacaktır. 

Mevcut yurtdışı teminli eski teknoloji ikinci el evaporatör sistemlerinde; kesikli çalışma, yüksek kapasiteye uygun olmama, hammaddenin ısıl işleme ve yüksek sıcaklıklara gereğinden fazla maruz kalması ve ürün kalitesinde görülen bozulmalar, sistemlerin düşük sıcaklığa sahip hammadde girişine uygun olmamaları, bunun için ön ısıtma ihtiyacının ortaya çıkması, enerji ve su maliyetlerinin fazla olması gibi sorunlar görülmektedir. Amacımız piyasada bulunan ve tüketici ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayan düşük verimli, ikinci el ve eski teknolojili sistemlerden daha üstün özellikli enerji ve su tasarrufu sağlayan yüksek verimli ve uygun fiyatlı bir evaporatör sistemi geliştirmektir.

Yenilikçi yönlerine göz atarsak;

– Buhar ve sudan kazanım ile %67 oranında enerji ve su tasarrufu imkanı,

– Yüksek kapasitelerde verimli çalışma imkanı sunacak çok efektli sistem tasarımı,

– Sistemin kesintisiz çalışma özelliği,

– Sistem giriş/çıkış ve evaporasyon sıcaklıklarının düşük tutulması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,

– Ürün kalitesinde yaşanan problemlerin önlenmesi ve yüksek kalitede ürün eldesi,

– Hedeflenen kuru madde oranının verimli bir şekilde sağlanması,

01 Aralık 2017