Gemak ve Promak çocuklarının eserlerinden oluşan
23 Nisan Sergisi