Üretim tesislerini işçilik yoğun bir sistemle yönetmek giderek daha da zorlaşıyor. Bunun temel sebebi de ileri teknoloji ürünü makinalar. Otomasyon ve akıllı yönetim sistemleri, işletmenin yüksek karlılık ile çalışabilmesinde en az makinaların performansı veya hammaddenin kalitesi kadar önemli role sahip. Proses hatlarını ve üretimi her aşamada ve tek noktadan kontrol edip, verimliliği arttırmanın, kalitede istikrarı sağlamanın yolu otomasyon çözümlerini kullanmaktan geçiyor. Sürdürülebilir bir büyüme için tüm dünyada kabul gören strateji; daha az insan gücü, daha düşük birim maliyetler ve daha yaratıcı ürünler. Bu da şirketleri, en önemli kaynağı olan insan gücünü, üretimden çok rekabet avantajı yaratacağı Ar-Ge faaliyetlerinde kullanmaya itiyor. Gemak Otomasyon Ekibi ve uzman çözüm ortaklarımız ile farklı sektörlerden firmalar için otomasyon projeleri hazırlıyor, tesisleri daha kolay yönetilebilir hale getirmek için hizmet veriyoruz.

Anahtar teslim proses otomasyonundaki engin tecrübesiyle Gemak A.Ş., toplam tesis bazlı ve tek ünite tabanlı otomasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler sunmaktadır. Otomasyon sistemlerimizle, ürününüzü mümkün olduğunca hızlı ve kaliteli bir şekilde üretirken; aynı zamanda en az kaynak, hammadde ve enerji tüketmenizi sağlıyoruz. Akıllı veri yönetimi ve bildirimleri sayesinde stratejik kararlar vererek ürün kalitenizi artırmanızı, önleyici bakım yapabilmenizi, üretiminizi optimize etmenizi ve enerji verimliliğini garanti ediyoruz. Müşterilerimizin, üretim süreçlerini otomatikleştiren sektör lideri otomasyon çözümlerimiz ile Endüstri 4.0 altyapısına uygun bir sisteme sahip olmalarını sağlıyoruz. Gerçek zamanlı olarak operatörden bağımsız sahadaki makine ve PLC’lerden toplanan veriler, operasyonel bilgiye dönüştürülerek kaydedilir, otomatik raporlama sayesinde anlık raporlanır. Bu bilgiler MES / ERP sistemlerine iletilebilir. Kurduğumuz sistemlerle Endüstri 4.0'ı tamamen karşılayan yani karşılıklı çalışabilen, sanallaştırma özelliği olan, özerk yönetilebilen, gerçek-zamanlı yeteneğine sahip, hizmet oryantasyonu yapabilen ve modüler fabrikalar kurabiliyoruz.