Homojenizatörün Süt Üretiminde Önemi Nedir?

Homojenizatörün Süt Üretiminde Önemi Nedir?

Birçok akışkan doğal halde heterojen yapıda ve belirsiz bir dokuda bulunur. Temel olarak, heterojen yapıda bulunan bu farklı akışkanların karıştırılması ile rastgele herhangi bir bölümünün diğer herhangi bir bölümü ile tamamen aynı kılınmasına homojenizasyon işlemi, bu işlemi mümkün kılan makineye de homojenizatör denilmektedir.

Homojenizatör kullanımı genelde süt ve süt ürünlerinin üretildiği tesislerde karşımıza çıkmaktadır. Homojenizatörler, sütün sıvı asıltı (emülsiyon) halinin uzun süre korunması amacıyla kullanılmaktadır. Bu uygulama ile süt bünyesindeki emülsiyon halinde bulunan yağ tanecikleri mikronize edilerek globüllerin üst yüzeye çıkmaları engellenir; kümeleşerek kaymak tabakası oluşturması önlenir.

Homojenizasyon ile globül boyutu küçültülerek faz ayrışmasının daha geç gerçekleşmesi sağlanır; belirli bir dokuya ve kıvama sahip daha homojen süt eldesi sağlanmış olur.

Homojenizatörler Nasıl Çalışır?

Homejenizatörler, bir ve(ya) daha fazla akışkanı dar bir aralıktan yüksek basınç altında geçirerek kesme ve kavitasyon kuvvetlerinin etkisi ile mikronizasyonu sağlayan ve karşılıklı olarak akışkanların birbiri içerisinde yüzey alanını arttırarak kalıcı olacak şekilde dağılmasını sağlayan cihazlardır.

Pastörizatör Nedir? Homojenizatör ve Pastörizatör Arasındaki Farklar Nelerdir?

Sütün içerisindeki hastalık yapıcı ve bozulmaya sebep olan mikroorganizmaların bertaraf edilmesini sağlayan ısıl işlem yöntemine pastörizasyon, bu işlemi mümkün kılan makineye de pastörizatör denilmektedir.

Homojenizasyon işlemi düşük aralıkta ve düşük sıcaklıkta (50-70 °C) gerçekleştirilirken pastörizasyon işlemi ise ilgili ürüne bağlı olarak 140 °C’lere kadar uygulanmaktadır.

Homojenizasyon işlemi fiziksel özellikler üzerinde etki eden bir işlem olup sütün kimyasal özelliklerinde değişime sebep olmamakta, pastörizasyon işleminde ise ısıl uygulama neticesinde sütün kimyası yeniden şekillendirilmektedir.

Homojenizasyon ile daha tutarlı ve cazip süt eldesi amaçlanırken pastörizasyon gıda güvenliği kapsamında uygulanmaktadır.

Siz de güvenilir, yüksek kaliteli süt ve süt ürünleri üretmek isterseniz ihtiyacınız olan tüm makine, teçhizat ve prosesler için Gemak Gıda Endüstri Makinaları ile iletişime geçebilirsiniz.