Lezzetli Sütün Sırrı Homojenizatör Nedir?

Lezzetli Sütün Sırrı Homojenizatör Nedir?

Lezzetli Sütün Sırrı Homojenizatör 

Karışım halinde bulunan sıvı içerisindeki küçük partiküllerin eşit dağılımının sağlanmasına homojenizasyon denmektedir. Homojenizatör ise bu işlemin gerçekleştirilmesini sağlayan makinaya denir. Homojenlik, çözeltinin içerisindeki taneciklerin her yerde eşit özellik göstermesi için gereklidir. Homojenizatör kullanımı çoğunlukla süt ve süt ürünleri tesislerinde karşımıza çıkmaktadır. Süt doğası gereği heterojen yapıya sahiptir. Bu durum yağ parçacıklarının sütün yüzeyinde toplanması sonucunu verir. Homojenizasyon işleminde süt içerisinde bulunan yağlara yüksek basınç uygulanır. Bu sayede yağ moleküllerinin sütün içerisinde homojenize şekilde kalmasına yardımcı olur.

Homojenizatör Kullanımı Avantajları Nelerdir?

 • Homojenizasyon uygulanması ardından sıvıdaki taneciklerin, çözeltinin her yerinde aynı özelliği göstermeye başlar. Bu sayede sıvının dibinde tortu oluşması engellenmiş olur.
 • Süt sindirimi daha kolay bir hale gelir.
 • Yağ taneciklerinin daha küçük parçalara ayrılmasını sağlayan homojenizatör sütün lezzetinin artmasına yardımcı olur.
 • Yağın süte eşit ve sürekli dağılımı sayesinde sütün yüzeyinde kaymak oluşumu engellenmiş olur.
 • Homojenizatör sayesinde artan vizkozite ile süt kalitesi artış gösterir.
 • Pastörizasyon işlemi sütün raf ömrünün uzatılması ve mikropların giderilmesi için gerçekleştirilir. Homojenizasyon ise sütün heterojen yapısını değiştirmek üzere uygulanmaktadır.

 

Homojenizatör Nasıl Çalışır?

Yüksek basınçlı homojenizatör işlemi farklı usullerde gerçekleştirebilir. Yüksek basınç uygulaması ile tanecikleri ayırıp ardından birleştirerek eşit davranmaya zorlar. Diğer bir usulde ise sıvıya dinamik basınç verilerek yüksek basınç uygular. Ardından sıvı dar bir alandan geçirilerek homojenizasyon işlemini gerçekleştirir.

 

Homojenizasyon ve Pastörizasyon İşlemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Homojenizasyon sütün kimyasal özelliklerinde bir değişime sebep olmaz. Pastörizasyon işlemi sırasında ise sütün kimyasal yapısı değişime uğrar.
 • Sütün kalitesini artırılması üzerine homojenizasyonun etkisi büyükken; pastörizasyonun böyle bir etkisi yoktur.
 • Pastörizasyon işlemi sırasında yüksek ısılar kullanılırken; homojenizasyon işlemi sırasında daha düşük ısılar kullanılmaktadır.
 • Homojenizasyon işleminin gıda, kozmetik, kimya, biyoteknoloji, eczacılık gibi geniş bir alanda uygulama imkânı bulunur. Pastörizasyon işlemi ise çoğunlukla gıda sektöründe uygulanmaktadır.
 • Ayrıca homojenizatör kullanıldığı ürün üzerinde kimyasal bir değişime sebep olmadığından ürünün faydasında bir azalmaya da sebep olmamaktadır.